Forebyggelse og tidlig opsporing af utilsigtede hændelser

Hvad er CARIOT?

CARIOT er et banebrydende nyt produkt der kan forebygge og opdage utilsigtede hændelser og ændringer i borgerens aktivitetsniveau og almene sundhedstilstand. CARIOT kan anvendes både i private hjem, i plejeboliger, på plejeinstitutioner og på hospitaler.

CARIOT gør det muligt for både plejepersonale og pårørende at blive orienteret om vigtige hændelser hos plejekrævende borgerer. Det kan være for lavt væskeindtag, manglende indtagelse af måltider, manglende tandbørstning, lavt akvitietsniveau, medicin der ikke blev taget til tiden, symptomer på begyndende blærebetændelse, for højt blodtryk, eller faldulykker

Produktet bygger på erfaringer fra sikkerheds- og velfærdsteknologiinstallationer i mere end 20.000 kommunale og private plejeboliger, villaer og lejligheder og er udviklet i samarbejde med førende Europæiske universiteter, hospitaler, og førende partnervirksomheder indenfor velfærdsteknologi.

Se hvordan CARIOT fungerer

Hvordan fungerer CARIOT?

CARIOT kan via en kombination af sensorer og kunstig intelligens opdage og forebygge utilstigtede hændelser og sygdomme. Sammen med en række programmer til Web, Windows, Android, iPhone og iPad er det let for både borgere, pårørende, frivillige og plejepersonale at forebygge utilstigtede hændelser, og reagere hurtigt hvis de opstår.

CARIOT benytter LoraWAN eller 4G og fungerer derfor så snart den er sat i stikekontakten, uden installation og opsætning. CARIOT kan anvendes i private hjem, i plejeboliger, på hospitaler og i plejeinstitutioner.

CARIOT er enestående brugervenlig og intuitiv at bruge. Derfor behøves plejepersoanlet og borgere ikke oplæring. Derfor er CARIOT også velegnet til inddragelse af friviillige, herunder pårørende der ønsker at hjælpe til. CARIOT sætter frivillige i stand til at hjælpe på et informeret grundlag, og dermed undgås at personalet forstyrres med unødige henvendelser.

Se oversigt over features

Derfor bør
du vælge CARIOT

Kort fortalt: Ingen konfiguration og driftsudgifter med LoraWAN | undgå vendor lock-in | få adgang til flere features og spar penge med open source og åbne snitflader | transparent prisdannelse | få adgang til den nyeste forskning og rådgivning i verdensklasse | højeste kvalitet i hosting og service med unik datasikkerhed | totalleverandør eller underleverandør

Høst gevinsten ved LoraWAN

LoraWAN er en spændende ny teknologi der bliver udrullet overalt i Danmark og Europa lige nu. Med LoraWAN behøver du ikke bokse med etablering af WiFi eller 4G forbindelser. Installation af LoraWAN foregår mange steder uden opsætning, og LoraWAN kræver ingen dyre driftsabbonnementer CARIOT er født med LoraWAN understøttelse. Skulle det være nødvendigt kan vi hjælpe jer med at udbedre huller i jeres LoraWAN dækning ved at etablere hotspots for jer. CARIOT er således det eneste integrererde telesundheds og -omsorgsprodukt på markedet der understøtter LoraWAN.

Undgå vendor lock-in

Mange produkter er i dag bundet tæt til en enkelt leverandør. Din organisation er dermed i høj grad bundet til denne leverandørs produktportfølje. Med CARIOT er du fri til at vælge de leverandører og teknologier der passer dig bedst. Skal vi bruge jeres egen server, en dedikeret cloud løsning, eller ønsker du data direkte i KMD Nexus eller Columna Cura. Vi har kompetencerne til at integrere CARIOT med både egne og tredje parts produkter. Åbne standarder og snitflader sikrer den højeste kvalitet og laveste pris

Fuldt meedjerskab

Med CARIOT får du fuldt medejerskab af den løsning vi udvikler for dig, og du bliver samtidigt en del af et fællesskab af virksomheder og offentlige institutioner i en ægte offentligt privat samarbejdsmodel. Vores softwareløsninger er primært baseret på åbne snitflader, og du kan således frit skifte CARIOT ud med tilsvarende produkter fra andre leverandør når det passer dig.

Sikker og fleksibel hosting

Vi kan tilbyde at hoste din løsning for dig, enten på en server eller i cloud. Omvendt arbejder vi gerne sammen med jeres egen IT afdeling om at finde den bedste løsning. Vi har alle nødvendige kompetencer. Mange andre produkter på markedet eksponerer data i cloud miljøer der er uden for den enkelte borger eller kommunenes kontrol. Det kan fuldstændigt undgås med CARIOT der er fuldt flekibelt hvad angår hosting miljø.

Adgang til den nyeste forskning

Vi arbejder tæt sammen med en række danske og europæiske universiteter og innovationsvirksomheder. På denne måde sikrer vi altid kan tilbyde de nyeste services, features og viden indenfor sundheds- og velfærdsteknologiområdet. Med CARIOT platformen

Se hvad CARIOT produkterne kan

CARIOT Health

Telesundhed og telemedicin uden installation og manuelle indtastninger

Med CARIOT Health er der undsterstøtelse for alle typer telmedicinske apparater på markedet. Boksen kommer færdigkonfigureret med de måleapparater som skal bruges til patienten, og alt personalet behøves at gøre, er at sætte CARIOT Health enheden til strøm. Så kører resten fuldautamatisk. CARIOT Health kan opsamle telemedicinske data og sende dem videre til kliniske systemer efter dit valg. F.eks. kan vi anbefale OpenTele systemet, som er gratis og open source, og som CARIOT Health kan kommunikere direkte med.

Installation kræver intet andet end at sætte CARIOT i stikkontakten. Takket den banebrydende support for LoraWAN behøves der ikke foretages nogen former for konfiugaration. Alting kører fuldautomatisk og uden at betale dyre licenser. Personalet kan få et overblik via en simpel touch screen løsning i vagtstuen eller via vores CARIOT webside eller OpenTele webside. Vi udvikler naturligvis også gerne integration til tredjepartssystemer.

CARIOT Health er udviklet af den danske virksomhed Aliviate i samarbejde med en række Europæiske og danske hospitaler, universiteter og øvrige samarbejdspartnere.

Billede af CARIOT Health produktet

Billede af CARIOT Health telehealth og telemedicin gateway med kommunikation fra en række velfærdsteknologiske enheder

CARIOT Brush

Undgå dårlig mundhygiejne

CARIOT Brush sætter personale og pårørende i stand til at forebygge dårlig mundhygiejne. Det anslås at 90 % af ældre på danske plejehjem ikke får børstet tænder eller proteser i tilstrækkeligt omfang. Med CARIOT Brush kan personale og pårørende følge med i om tænder og proteser er børstet tilstrækkeligt. Information om tandbørstningen sendes automatisk via internettet til personale eller pårørende.

Installation kræver intet andet end at sætte CARIOT i stikkontakten. Personalet kan få et overblik via en simpel touch screen løsning i vagtstuen og via eller via vores CARIOT webside eller OpenTele webside. Vi udvikler naturligvis også gerne integration til tredjepartssystemer.

CARIOT Brush er udviklet af Aliviate ApS i samarbejde med Zitec Com, Aarhus Universitet og University of Minho, Portugal og en række danske kommuner.

Billede af CARIOT Brush produktet

Billede af CARIOT brush tandbørste til automatisk overvågning af tandbørstning på plejehjem og sengeafsnit

CARIOT Rehydrate

Undgå væskemangel

CARIOT Rehydrate sætter personale og pårørende i stand til at forebygge og opspore væskemangel. CARIOT Rehydrate bruger avancerede sensorer i kombination med kunstig intelligens til at opspore tegn på væskemangel hos den enkelte borgere. Desuden kan information om væskemangel sendes fuldautomatisk via internettet til personale eller pårørende.

CARIOT Rehydrate er udviklet af Medica Connect i samarbejde med en række danske kommuner og øvrige samarbejdspartnere.

Billede af CARIOT Brush produktet

Billede af CARIOT Rehydrate til automatisk overvågning af ældres hydreringsstatus på plejehjem og sengeafsnit

10.000 +

installationer i private hjem

10.000 +

instllationer i plejehjem

14 +

kommuner

3 +

hospitaler

Kontakt os

Vil du høre mere om CARIOT?
Ring til os, eller send en email, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig.

CARIOT forhandles i Danmark af medica connect:
medica connect aps
Sindalsvej 29
8240 Risskov

Kontakt venligst:
Pernille Meyer:
Telefon: +45 7070 7186
Email: pernille.meyer@medicaconnect.dk